Oak & Light Hardwood Mouldings


Oak Cushion Corner
2400x18x18mm£7.99
2400x21x21mm£11.70
2400x35x35mm£12.50

Light Hardwood Square Corner
2400x18x18mm£3.50

Oak D Mould
2400x18x6mm£3.80
2400x21x6mm£4.20
2400x31x6mm£6.00
2400x34x6mm£5.25
2400x46x6mm£7.99

Light Hardwood D Mould
2400x34x6mm£4.20

Oak Half Round
2400x18x6mm£3.80

Oak Broken Ogee
2400x15x8mm£5.05
2400x21x8mm£4.90

Light Hardwood Dowel
2400x6x6mm£1.45
2400x28x28mm£12.50
2400x32x32mm£12.50

Oak Quadrant
2400x12x12mm£5.05
2400x15x15mm£5.25
2400x18x18mm£7.99
2400x21x21mm£11.70

Oak Scotia
2400x15x15mm£5.25
2400x18x18mm£7.99
2400x21x21£11.70